Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Opublikowano: 21.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2022
Jak się przygotować do przyjęcia firmy wnoszonej aportem?

Przedsiębiorstwo stanowi pewien zbiór praw i obowiązków. W jego skład wchodzi zespół składników materialnych np. nieruchomości, maszyny itp., oraz niematerialnych np. prawa z patentów, know – how.

Przedsiębiorstwo można sprzedać lub w inny sposób przenieść na osobę trzecią. Co do zasady zbycie przedsiębiorstwa skutkuje przeniesieniem na nabywcę wszystkiego co wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych.

Aport stanowi wkład wspólnika do spółki na pokrycie udziałów w kapitale. Przedmiotem aportu może być także przedsiębiorstwo. W efekcie aportu, następuje przeniesienie przedsiębiorstwa do spółki.

Aport przedsiębiorstwa stanowi jeden ze sposobów zbycia przedsiębiorstwa, ponieważ w ten sposób zmienia się podmiot, któremu przysługuje prawo do przedsiębiorstwa. Właścicielem przedsiębiorstwa nie jest już wspólnik, a staje się nim spółka.

Kto jest stroną w procesach sądowych po przeniesieniu przedsiębiorstwa do Spółki?

Każdy kto prowadzi swoją firmę, czy to w formie jednoosobowej działalności, czy w formie spółki osobowej lub kapitałowej, prędzej czy później będzie zmuszony prowadzić spór sądowy. W zależności od profilu działalności i specyfiki biznesu mogą to być pojedyncze spory, a mogą być ich nawet setki. Nawet bowiem najlepiej napisane umowy, nie uchronią przedsiębiorców przed nielojalnymi kontrahentami, którzy w każdej branży uprzykrzają życie naszym klientom.

Należy więc rozstrzygnąć, co się dzieje z postępowaniem sądowym, w sytuacji gdy w nastąpi zbycie (aport) przedsiębiorstwa. Wydaje się, że intuicyjnym jest założenie, ze od momentu zbycia przedsiębiorstwa, stroną postępowania co do wierzytelności związanej z przedsiębiorstwem (np. wierzytelności z tytułu zapłaty za niewykonaną umowę) jest już nabywca. Nic bardziej mylnego. Wierzytelność ta przynależy do nabywcy, czyli spółki, ale nie oznacza to automatycznie, że następuje zmiana podmiotowa w procesie.

Przepisy proceduralne stanowią bowiem, że zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. W orzecznictwie dominuje pogląd, że pod pojęciem „zbycia rzeczy lub prawa objętych sporem” należy rozumieć także transakcję zbycia przedsiębiorstwa (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 45/08).

Należy jednak zaznaczyć, że wspólnik (zbywca), od momentu zbycia działa w procesie już nie na swoją rzecz, lecz na rzecz nabywcy, czyli Spółki. Jeżeli sprawa zostanie wygrana to spółka będzie mogła dochodzić od przegranego zapłaty wierzytelności, mimo że formalnie nie występowała w procesie w charakterze powoda.

Z tego względu, co do zasady korzystniejsze dla takiej spółki jest wstąpienie do sprawy w charakterze powoda, w miejsce wspólnika. W ten sposób spółka będzie mogła najpełniej zadbać o swoje interesy i doprowadzić do wygranej sprawy. Nie wiadomo, czy wspólnik pozostanie w spółce przez cały okres sporu i czy będzie działał w procesie z odpowiednim zaangażowaniem, skoro korzyści z wygranego procesu odczuje spółka.

Warto mieć świadomość tych zasad, i odpowiednio się zabezpieczyć. Przed transakcjami zbycia przedsiębiorstwa koniecznym jest dokonanie odpowiedniego audytu spraw sądowych, oraz analiza tych spraw pod kątem oceny ryzyka przegrania, przewidywanych kosztów postępowań, długości trwania procesu ale także innych czynników w zależności od rodzaju spraw.

Warto też przemyśleć czy Wspólnik nie powinien jeszcze przed dokonaniem aportu wystąpić do przeciwników procesowych z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmiany podmiotowe w procesie.  W ten sposób spółka jest w stanie ocenić ile procesów będzie mogła samodzielnie prowadzić, a ile z nich pozostanie w rękach wspólnika. To jednak wymaga analizy konkretnych spraw.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas na social mediach.

Facebook Instagram Linkedin Youtube

Przeczytaj także

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Choć wydawać by się mogło, że zmiana przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze nie wpłynie na ruch... Czytaj więcej

Ankieta ryzyka prawnego – prawo pracy

Ankieta ryzyka prawnego – prawo pracy

Sprawdź, czy Twoja firma działa zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę w obrębie prawa pracy.... Czytaj więcej

Pierwsze wydanie biuletynu Kancelarii

Pierwsze wydanie biuletynu Kancelarii

Z radością informujemy, że wydaliśmy pierwszą edycję biuletynu naszej Kancelarii! Biuletyn będzie publikowany... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt