Jak kupić maszynę na licytacji komorniczej?

Opublikowano: 17.03.2023
Jak kupić maszynę na licytacji komorniczej?

Zakup maszyny przemysłowej potrafi nadszarpnąć budżet niejednego przedsiębiorcy. Nie każdy z nich zdaje sobie bowiem sprawę, że przy poszukiwaniach nowej maszyny do swojego zakładu przemysłowego warto sprawdzać licytacje komornicze. Zakup od komornika może okazać się bardzo korzystny, ponieważ cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi 75% wartości maszyny, a w drugiej licytacji zostaje ona obniżona aż do 50% jej wartości. Oszacowania dokonuje komornik, niekiedy powołuje on do tego biegłego.

Komornik zamieszcza ogłoszenie o licytacji maszyny co najmniej na dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji. Jeśli wartość maszyny przewyższa 5 tysięcy złotych komornik może również zamieścić obwieszczenie w dzienniku danej miejscowości. Z ogłoszenia dowiemy się o miejscu, czasie, sumie oszacowania maszyny oraz jej cenie wywoławczej. Uzyskamy również informację gdzie i kiedy można wcześniej maszynę obejrzeć.

Aukcje komornicze mają charakter publiczny i co do zasady może wziąć w niej udział każda osoba pełnoletnia. Mamy od tego jednak kilka wyjątków. Przetargi komornicze nie są dostępne dla dłużnika, komornika oraz ich małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwa, dla osób obecnych na licytacji w charakterze urzędowym oraz dla licytanta, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Aby licytacja się odbyła, wystarczy stawienie się jednego licytanta. Jednak wpierw każdy przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania maszyny, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kwota ta jest zaliczana na poczet zapłaty za maszynę w momencie wygrania licytacji, w przeciwnym razie jest zwracana każdemu uczestnikowi. Wpłacenie rękojmi nie jest wymagane w przypadku licytacji maszyn, których wartość nie przekracza 5 tysięcy złotych. Licytacja odbywa się poprzez składanie propozycji coraz to wyższych cen – cena najwyższa jest wiążąca dla licytanta, dopóki nie zostanie przebita. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej za maszynę nie zaofiarował. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż maszyny na rzecz nabywcy.

Ponieważ wartość maszyn z licytacji komorniczych zazwyczaj przewyższa 500 zł, nabywca po udzieleniu mu przybicia nie musi płacić od razu pełnej ceny, lecz jedynie 1/5 jej wysokości, jednak nie mniej niż wspomniane 500 zł. Reszta ceny (do której zalicza się również wpłaconą przed licytacją rękojmię) wpłaca się następnego dnia w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika do godz. 18. Jeśli akurat ten dzień przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, można to zrobić w następny dzień roboczy.

Warto pamiętać, że brak zapłaty pełnej ceny za wylicytowaną maszynę skutkuje utratą praw wynikających z przybicia – czyli przede wszystkim prawa własności. Jeśli nabywca nie uiści ceny należnej do zapłaty zaraz po udzieleniu przybicia, komornik wznowi licytację maszyny od ceny wywołania, a spóźniony licytant nie będzie już mógł wziąć w niej udziału. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność maszynę w cenie nie niższej od ceny wywołania. W przypadku braku takiego przejęcia komornik organizuje drugą licytację, której przebieg wygląda tak samo, z tym że ceną wywoławczą jest 50 % wartości maszyny.

Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas procesu zakupu maszyn na licytacjach komorniczych skontaktuj się z Nami, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem. 

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas na social mediach.

Facebook Instagram Linkedin Youtube

Przeczytaj także

Regularny serwis maszyn – dlaczego jest tak istotny?

Regularny serwis maszyn – dlaczego jest tak istotny?

Od samego początku planowania zakupu maszyny należy mieć na uwadze, że w przyszłości będzie wymagała... Czytaj więcej

Na co powinien zwrócić uwagę kupujący, aby zabezpieczyć należyte wykonanie umowy sprzedaży maszyny przemysłowej?

Na co powinien zwrócić uwagę kupujący, aby zabezpieczyć należyte wykonanie umowy sprzedaży maszyny przemysłowej?

Podczas negocjacji pomiędzy stronami często pomija się istotne zapisy, które mogą mieć dla kupującego... Czytaj więcej

Zastawy rejestrowe na maszynach jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Zastawy rejestrowe na maszynach jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Zastawy rejestrowe są bardzo wygodnym, a w przypadkach maszyn i urządzeń będących źródłem dochodu nawet... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt