Language: Polish English German

Inwestycje budowlane

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński oferuje unikatowe rozwiązanie dla branży budowlanej. Łączymy kompetencje prawne z wiedzą doświadczonych inżynierów, gwarantując bezpieczne i optymalne zarządzanie każdym etapem inwestycji.

W prowadzonych przez nas projektach inwestycyjnych, do naszych ekspertów prawnych dołączył inż. Mariusz Wróbel, wieloletni menedżer i kierownik projektów budowlanych i modernizacyjnych m.in. w Budmax, TULCON oraz KGHM Polska Miedź SA. Dzięki temu powstał skuteczny zespół specjalistów, sprawujący zastępstwo inwestorskie na każdym etapie budowy.

Maksymalne odciążenie inwestora

Dzięki nowatorskiemu podejściu, zapewniamy kompleksowe wsparcie w skomplikowanych procesach inwestycyjnych. Maksymalnie odciążamy inwestora, prowadząc samodzielnie planowane, a następnie realizowane przedsięwzięcie. Służymy profesjonalną wiedzą prawną i inżynieryjną na każdym etapie - od inicjatywy poprzez procesy przetargowe, projektowe, wykonawcze aż po nadzór terminowego ukończenia. Wyjątkowe połączenie kompetencji ekspertów dwóch dziedzin gwarantuje wielowymiarową kontrolę każdego stadium inwestycji.

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

Planowania inwestycji

  • Poszukiwanie odpowiednich, spełniających wymagania Inwestora, nieruchomości lub przeprowadzanie analizy tych, które znajdują się w sferze jego zainteresowania.
  • Sprawdzenie stanu prawnego, uwarunkowań zabudowy oraz możliwości realizacji inwestycji na wskazanym terenie.
  • Określanie przydatności terenu pod kątem planowanej inwestycji, wskazanie ryzyk i ograniczeń wynikających z uwarunkowań formalnych oraz technicznych.
  • Tworzenie harmonogramu i budżetu dla inwestycji.
  • Prowadzenie negocjacji z właścicielami (publicznymi i prywatnymi) gruntu i finalizację zakupu.
  • Prowadzenie negocjacji i finalizację uzgodnień z dostawcami mediów oraz innymi organami administracji publicznej.

Przygotowania inwestycji

Opracowujemy dla Inwestora efektywny program funkcjonalno-użytkowy. Z dużą dokładnością szacujemy w nim koszty oraz wskazujemy optymalne technicznie i najkorzystniejsze finansowo rozwiązania – od etapu koncepcji architektonicznej po realizację inwestycji.

Ułatwiamy podejmowanie kluczowych decyzji. Szczegółowo analizujemy nieruchomości, projekty i finanse, wspierając się specjalistyczną wiedzą inżynieryjną o zasadności i funkcjonalności obiektu. Dokumenty, które przekazujemy Klientowi, umożliwiają mu sprawne i bezpieczne przejście przez kolejne etapy inwestycji.

Zdejmujemy z Inwestora ciężar przygotowywania pozwoleń na budowę i reprezentujemy go przed organami nadzorczymi, administracją publiczną i dostawcami mediów. Opracowujemy umowy na projekty i roboty budowlane oraz zabezpieczamy prawnie realizację harmonogramów inwestycji, a także ewentualne roszczenia.

Zarządzania inwestycją

W momencie rozpoczęcia inwestycji reprezentujemy Inwestora i podejmujemy za niego czynności formalne związane z procesem inwestycyjnym.

  • Przygotowujemy dokumentację i koordynujemy przeprowadzenie przetargów na wybór Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy.
  • Opracowujemy projekt budowlany i, stosownie do potrzeb, inne projekty.
  • Koordynujemy realizację inwestycji, synchronizując każdy element i firmę, niezbędną do jej prawidłowego i terminowego zakończenia.
  • Sprawujemy nadzór z ramienia Inwestora nad całością inwestycji, stosując nowoczesne narzędzia do zarządzania projektem.
  • Reprezentujemy Inwestora jako Inwestor zastępczy przed organami administracji publicznej, dostawcami mediów, projektantami, wykonawcami oraz innymi, zaangażowanymi w proces jednostkami.
  • W przypadku potrzeby sprawujemy zastępstwo procesowe.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

  Nadamy właściwy kierunek prawny Twojej firmie.

  Skontaktuj się z nami!