Co powinna zawierać umowa sprzedaży maszyny?

Opublikowano: 31.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Co powinna zawierać umowa sprzedaży maszyny?

Umowa sprzedaży maszyny określana potocznie „umową kupna sprzedaży maszyny” jest pisemną formą przeniesienia własności. Z niniejszego artykuły dowiesz się, z jakich elementów powinna składać się umowa sprzedaży maszyny oraz na co zwrócić uwagę.

Pierwszą oraz kluczową rzeczą, która musi znaleźć się w każdej umowie są dane stron, pomiędzy którymi jest ona zawierana. W przypadku zakupu maszyny pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami jest to nazwa oraz adres siedziby firmy, NIP, KRS, dane osoby reprezentującej firmę. Oczywiście w umowie znaleźć powinna się również data oraz miejsce jej zawarcia, zasady i termin realizacji oraz podstawy odstąpienia od niej.

W dalszej części powinny zostać umieszczone informacje o przedmiocie umowy oraz obowiązkach każdej ze stron. Szczegółowe zapisy zależne są od przedmiotu umowy, przykładowo – kupując maszynę produkcyjną w umowie zawarte mogą być takie szczegóły, jak jej konkretna nazwa, forma dostarczenia maszyny do miejsca docelowego oraz sposób i termin odbioru, informacja czy maszyna zostanie zamontowana przez sprzedającego lub specjalistów go reprezentujących, czy sprzedający zapewnia kurs z obsługi maszyny. Jak widać, w umowie sprzedający zobowiązuje się do wielu zadań wykraczających poza przekazanie własności.

W ramach umowy sprzedający zobowiązuje się przekazać maszynę we wskazane w umowie miejsce oraz wykonać szereg czynności uzupełniających. Druga strona zobowiązuje się z kolei zapłacić za maszynę, dlatego bardzo ważne jest, aby w umowie znalazła się dokładna cena i sposób płatności, jaką strony ustaliły za zakup, w tym zaliczka czy zadatek.

Jeżeli maszyna przed zakupem ma zostać przetestowana, czyli przejść tzw. FAT (fabryczny test akceptacji), to w umowie powinny znaleźć się stosowne zapisy o nim – w tym gdzie będzie się on odbywał, kto będzie go przeprowadzał, czy zostanie na jego podstawie sporządzany raport. Test FAT nie jest wymagany, jednakże jeżeli będzie miał miejsce może zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych wad w maszynie oraz daje gwarancje zgodności maszyny z oczekiwaniami oraz zapewnieniami każdej ze stron.

Kolejnymi bardzo ważnymi informacjami dotyczącymi zakupu maszyny, które powinny znaleźć się w umowie, są kwestie dotyczące ubezpieczenia, gwarancji oraz rękojmi. O rękojmi pisaliśmy już na naszym blogu. Jest to forma reklamacji produktu niezgodnego z umową. Zapisy umowne w relacji B2B mogą rękojmię poszerzać, ograniczać lub wyłączać. W przypadku ubezpieczenia maszyny, powinniśmy zawrzeć w umowie konkretną kwotę oraz formę wypłaty, a w przypadku gwarancji – czas jej obowiązywania i co wchodzi w jej zakres. Umowa może również doprecyzowywać formę zgłaszania żądań przez kupującego, tj. czas jaki kupujący ma na ich zgłoszenie oraz sposób realizacji napraw i/lub innych form działań będących konsekwencjami wad maszyny. Umowa może też w określonych sytuacjach wprowadzać kary umowne. Umowa sprzedaży maszyny powinna określać także to czy maszyna może być modyfikowana, usprawniania, ponownie sprzedana, czy kupujący może czerpać inne zyski z jej wykorzystania.

Co istotne, polskie prawo nie przedstawia jednoznacznej definicji siły wyższej, jednakże rozumieć można ją jako wszelkiego rodzaju nadzwyczajne okoliczności, niezależne od stron umowy a w sposób znaczący wpływający na bezpośrednio na umowę lub wynikające z niej postanowienia i działania. Warto doprecyzować jakie kroki należałoby podjąć, jeżeli przykładowo z czynników niezależnych przez strony umowy opóźniony zostanie termin dostarczenia maszyny do miejsca docelowego.

Pamiętaj, że zawsze należy ustalić czy sprzedający ma ogólne warunki umowne (OWU) lub ogólne warunki sprzedaży (OWS). Należy się z nimi zapoznać, bowiem mogą mieć zastosowanie do umowy, nawet gdy nie zostaną dołączone do umowy jako załącznik. OWU lub OWS można wyłączyć w stosunku do danej umowy, ale wymaga to wyraźnego zapisu.

Ostatnim elementem umowy sprzedaży, o którym należy pamiętać są wszelkiego rodzaju załączniki – karta gwarancyjna, harmonogram realizacji umowy oraz inne dokumenty.

Niezależnie od tego, czy umowę określamy umową sprzedaży maszyny czy umową kupna sprzedaży maszyny, warto pamiętać, że powinna ona być skonstruowana tak, aby nie wzbudzała wątpliwości. Poprawnie skonstruowana umowa zapewnia bezproblemowy zakup maszyny. Od przedsiębiorcy jako profesjonalisty wymagana jest szczególna staranność, dlatego zachęcamy do przeczytania naszego kolejnego artykułu dotyczącego kwestii, które należy zweryfikować, przystępując do umowy sprzedaży – przeczytaj TUTAJ.

 

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za montaż nowej maszyny?

Zakup maszyny przemysłowej, kto odpowiada za montaż nowej maszyny?

Kwestia odpowiedzialności za montaż jest istotnym aspektem, który wymaga jasnego uregulowania już podczas... Czytaj więcej

Leasing maszyn – to musisz o nim wiedzieć

Leasing maszyn – to musisz o nim wiedzieć

Leasing maszyn stał się popularną opcją finansowania dla wielu przedsiębiorstw w branży przemysłowej.... Czytaj więcej

Bezpieczeństwo maszyn przemysłowych a wymogi prawne: krytyczna ocena zgodności i konsekwencje naruszeń

Bezpieczeństwo maszyn przemysłowych a wymogi prawne: krytyczna ocena zgodności i konsekwencje naruszeń

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn wiąże się z surowymi wymogami prawno-technicznymi, których przestrzeganie... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt