Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Opublikowano: 10.07.2024
Cienka kapitalizacja w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to odrębny podmiot prawny, posiadający własny majątek, niezależny od majątku jej wspólników. Często wspólnicy udzielają spółce pożyczek, aby ją dofinansować. Udzielanie pożyczek powinno być jednak rozważne, aby nie przysporzyć problemów.

Ograniczenia dotyczące pożyczek

Po pierwsze, jeżeli umowa spółki nie stanowi w tym zakresie inaczej, z art. 230 k.s.h. wynika, że zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania (a więc również zawarcia umowy pożyczki) o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość jej kapitału zakładowego – wymaga uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jednak pomimo braku takiej zgody umowa pożyczki nadal jest ważna i skuteczna w obrocie, a ewentualne sankcje za jej brak pojawiają się w strukturach wewnętrznych spółki (członkowie zarządu odpowiadać będą za zawarcie umowy pożyczki bez zgody NZW).

Po drugie, należy zwrócić uwagę na aspekty podatkowe i cel udzielanej pożyczki.

Co do zasady koszty pożyczki, w tym odsetki, mogą obniżyć podstawę opodatkowania dochodu spółki. Ustawa o CIT (podatku dochodowym od osób prawnych) wprowadza jednak pewne ograniczenia. Spółki muszą wykluczyć z kosztów uzyskania przychodu (KUP) część kosztów finansowania dłużnego (w tym kosztów pożyczek), jeśli nadwyżka tych kosztów przekracza 3 miliony złotych lub 30% wskaźnika EBITDA.

Co to jest wskaźnik EBITDA?

EBITDA to wskaźnik, który oblicza się według wzoru:

(P–Po)–(K–Am–Kfd)]×30(P – Po) – (K – Am – Kfd)] × 30%(P–Po)–(K–Am–Kfd)]×30

gdzie:

  • P: suma przychodów ze wszystkich źródeł opodatkowanych CIT,
  • Po: przychody o charakterze odsetkowym,
  • K: suma kosztów uzyskania przychodu bez uwzględnienia pomniejszeń,
  • Am: odpisy amortyzacyjne zaliczone do KUP w danym roku,
  • Kfd: koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń.

Co to jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego?

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego to różnica między kosztami finansowania zewnętrznego a przychodami z odsetek i innymi równoważnymi przychodami.

Jakie koszty finansowania dłużnego można odliczyć?

Spółka może odliczyć koszty finansowania dłużnego do kwoty 3 milionów złotych lub 30% EBITDA, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Dodatkowe ograniczenia dla spółek z o.o.

Nowe przepisy ustawy o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 13f) wprowadzają kolejne ograniczenia. Spółki nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotów powiązanych (np. od wspólników), jeśli środki te są przeznaczone na transakcje kapitałowe, takie jak nabycie udziałów, wniesienie dopłat czy wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Podsumowanie

Jeśli jesteś wspólnikiem w spółce z o.o. i myślisz o udzieleniu jej pożyczki, pamiętaj o powyższych ograniczeniach. Warto skonsultować się w tym zakresie z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby optymalnie zarządzić kosztami i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Otwarty naszej kancelarii,... Czytaj więcej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Poznaj kluczowe wyzwania, przed którymi stoi polska branża przemysłowa!

... Czytaj więcej
Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów pojawia się jednak szereg wyzwań prawnych związanych z dzierżawą... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt