Badanie trzeźwości pracownika podczas pracy zdalnej

Opublikowano: 24.05.2021
Badanie trzeźwości pracownika podczas pracy zdalnej

Prawdopodobnie każdy zgodzi się z nami, jeśli stwierdzimy, że czas pandemii całkowicie zmienił styl pracy. Z dnia na dzień okazało się, że zdecydowaną większość czynności służbowych można bez najmniejszego problemu wykonać zdalnie.

Według przeprowadzanych badań ostatnich kilkanaście miesięcy przyniosło jeszcze jedną zmianę – znacząco wzrosła ilość kupowanego alkoholu w Polsce. Stwierdzono, że zamknięcie w domu sprzyja większemu spożywaniu alkoholu. Na pewno nie raz każdy z nas zastanawiał się, czy dopuszczalne jest spożywanie alkoholu w czasie pracy zdalnej oraz jak pracodawca może zweryfikować naszą trzeźwość w godzinach służbowych.

Zachowanie pracownika

Wielu pracodawców podkreśla, że podczas kontaktu z pracownikiem podczas pracy zdalnej, zgodnej z przepisami ustawy covidowej, zauważalne są zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych – pracownicy wyrażają się w sposób chaotyczny, niezrozumiały, zdarza się również, że odmawiają oni wykonywania poleceń służbowych lub w ogóle nie stawiają się w pracy. Sytuacje takie wzbudzają u pracodawców naturalne podejrzenia dotyczące trzeźwości pracowników.

Wielu pracowników zdaje się zapominać, że praca zdalna nadal jest pracą. Posiłkując się art. 128 kodeksu pracy, wskazać należy, iż czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.  Obowiązują więc dokładnie takie same zasady dotyczące stanu trzeźwości, jak te, które obowiązuję w miejscu pracy i w godzinach wykonywania zadań służbowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości nie może zostać dopuszczona do pracy. Ustęp 3 przytoczonego artykułu stanowi, że na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Czy jednak, w czasie zaleconej pracy zdalnej, pracodawca może samodzielnie skontrolować trzeźwość pracownika, czy powinien jednak zwrócić się z taką prośbą do organów porządkowych?

Zmiany w Kodeksie pracy

Problem ten wiążę się z koniecznością wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy, zaproponowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie z planowaną nowelizacją pracodawca, który podejrzewa, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu w godzinach pracy zdalnej, uzyska możliwość samodzielnego skontrolowania stanu swojego pracownika, poprzez skontrolowanie go w domu. Kontrole te będą mogły być przeprowadzane także wyrywkowo, aby nie tylko reagować na nietrzeźwość pracownika, ale również przeprowadzać rutynowe kontrole podwładnych.

Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty do końca września bieżącego roku przez Radę Ministrów. Powstaje więc pytanie, jak w praktyce wyglądać będzie założenie kontroli trzeźwości pracowników – w Internecie już dziś nietrudno znaleźć głosy sprzeciwu wobec takiemu rozwiązaniu. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na to, co przyniosą planowane rozwiązania oraz czy okażą się one skuteczne w walce z nietrzeźwością pracowników pracujących z domów.

Podobał Ci się artykuł? Zaobserwuj nas w social mediach.

Facebook Instagram Linkedin Youtube

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj także

Od pracodawcy nie tylko okulary

Od pracodawcy nie tylko okulary

Nowelizacja przepisów z zakresu BHP nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Zmiana przepisów wprowadza liczne... Czytaj więcej

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Kolejne nieruchomości „znikną” z rynku?

Choć wydawać by się mogło, że zmiana przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze nie wpłynie na ruch... Czytaj więcej

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

W 15 minut sprawdź poziom ryzyka prawnego w swojej firmie

Sprawdź, czy Twoja firma działa zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę w obrębie prawa pracy.... Czytaj więcej

Przestrzegamy praw biznesu

Skontaktuj się z nami

Kontakt