Kancelaria radców prawnych Tomasz Czapczyński
"Prawo, które nie jest skuteczne, nie jest prawem."

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński
Bartłomiej Czarny

Adwokat Bartłomiej Czarny specjalizuje się w prawie karnym występując jako obrońca począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe z instancjami odwoławczymi, aż do etapu postępowania wykonawczego. Reprezentuje również jako pełnomocnik w takich sprawach podmioty pokrzywdzone, zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty na wszystkich etapach postępowań karnych.

Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje całe spectrum spraw karnych rozpoznawanych przez sądy. Uczestniczy
w postępowaniach na terenie całego kraju.

Niezależnie od tego prowadzi sprawy cywilne, zarówno wynikające z kodeksu cywilnego, czyli spory sądowe z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań i spadków, jak i sprawy gospodarcze i rodzinne. Reprezentacja w takich sprawach obejmuje wszystkie etapy postępowania, to jest od etapu negocjacji przedsądowych, poprzez inicjowanie i prowadzenie postępowania sądowego, aż do etapu egzekucji.powrótpowrót

Zakres praktyki

  • prawo karne
  • obrona w procesach karnych
  • sprawy spadkowe
  • rozwody